“Psihoterapevtski odnos je jedrni pogon za spremembo, dialoški proces pa tisti, v katerem sta oba, tako klient kot terapevt, prevzeta in spremenjena v srečanju.” (P. Joyce in C. Sills)

Prvo srečanje pričnemo z uvodnim pogovorom, v okviru katerega se klient/klientka in psihoterapevtka/psihoterapevt srečata ter se pogovorita o klientovih/klientkinih pričakovanjih in možnostih v okviru katerih lahko psihoterapevtka/psihoterapevt opredeli klientkine/klientove teme.

Prvih nekaj psihoterapevtskih srečanj je namenjenih razjasnjevanju tega, kar je klienta/klientko pripeljalo na psihoterapijo in kako je to povezano z njegovim/njenim življenjem.

Psihoterapevtska srečanja praviloma potekajo enkrat tedensko skozi dogovorjeno časovno obdobje.

Individualna psihoterapija lahko ob dogovoru obsega od šest do dvanajst srečanj, ki so osredotočena na določeno težavo ali situacijo, ali pa z dogovorjenim odprtim koncem traja od nekaj mesecev do več let.

Osrednja metoda dela je pogovor, vključujemo pa tudi nebesedne oblike dela, kot je delo s telesom in izrazne ustvarjalne tehnike.

Pomemben del psihoterapevtskega procesa je zaključevanje, skozi katerega klient/klientka skupaj s psihoterapevtko/psihoterapevtom ugotavlja, kaj je bilo zanjo/zanj koristno, asimilira izkušnje in zaključuje morebitne nedokončane situacije in pomembne teme. Procesu zaključevanja posvetimo najmanj tri ure.

Psihoterapijo izvajamo Petra Štirn Janota, Damjana Jurman in Andrej Motl v treh krajih v Sloveniji (Slovenj Gradec, Ljubljana, Koper). Po dogovoru lahko psihoterapija poteka tudi na daljavo – preko aplikacije ZOOM.

Gestalt_psihoterapija-8