“Geštalt psihoterapija je dovoljenje za kreativnost.” (J. Zinker)

V katerih primerih je geštalt psihoterapija lahko v pomoč?

Geštalt psihoterapija je primerna za posameznike/posameznice, ki želijo bolje spoznati sebe ter raziskati in ozavestiti načine, s katerimi sooblikujejo odnose z drugimi. V sodelovanju s psihoterapevtom/psihoterapevtko klient/klientka odkriva, kako preteklost vpliva na njegovo/njeno doživljanje in vedenje.

Geštalt psihoterapija klientu/klientki omogoča, da razišče in ozavesti načine, na katere prekinja kontakte z drugimi in odkriva nove, drugačne možnosti reševanja svojih težav ter odpira nove možnosti zavedanja svojih občutkov. Geštalt psihoterapija se ne osredotoča zgolj na težave in na patologijo, temveč omogoča orodja tudi za tiste, ki jih zanima področje osebne rasti in razvoja v smislu poglabljanja samozavedanja, zavedanja okolja ter spoznavanja in uresničevanja svojih potencialov.

 

Geštalt psihoterapija je učinkovita pri:

  • premagovanju čustvenih stisk (stres, tesnoba, strahovi, žalost, depresivnost, panični napadi ipd.);
  • preseganju občutka nezadovoljstva, občutka praznine, pomanjkanja življenjskega smisla;
  • izboljšanju samopodobe in vzpostavljanju medosebnih odnosov;
  • predelovanju travmatičnih izkušenj;
  • predelovanju izgub (žalovanje ob smrti pomembne osebe, ločitev, upokojitev, izguba zaposlitve ipd.);
  • predelovanju nedokončanih zadev iz preteklosti (odnosi v primarni družini,  neuresničeni cilji ipd.);
  • spopadanju z izzivi konkretnih življenjskih situacij (menjava službe, zaključevanje šolanja, rojstvo otroka ipd.);
  • preprečevanju in odpravljanju izgorelosti pri delu;
  • težavah v povezavi s spolno identiteto;
  • vključevanju v novo okolje in pri kulturni integraciji.