“Sprememba je smiselna le v kolikor se potopiš vanjo, se premikaš skupaj z njo in se pridružiš plesu.” (A. Watts)

Geštalt psihoterapija lahko pomaga pri:

  • premagovanju čustvenih stisk;
  • preseganju občutka nezadovoljstva, občutka praznine, pomanjkanja življenjskega smisla;
  • izboljšanju medosebnih odnosov;
  • predelovanju zadev iz preteklosti;
  • spopadanju z izzivi konkretnih življenjskih situacij.

Kako poteka psihoterapija?

UVODNI POGOVOR

Pričnemo z uvodnim pogovorom, v okviru katerega se klient/klientka in psihoterapevtka srečata ter se pogovorita o klientovih/klientkinih pričakovanjih.

PSIHOTERAPEVTSKA SREČANJA (v živo/na daljavo)

Prvih nekaj psihoterapevtskih srečanj je namenjenih razjasnjevanju tega, kar je klienta/klientko pripeljalo na psihoterapijo in kako je to povezano z njegovim/njenim življenjem. Osrednja metoda dela je pogovor, vključujemo pa tudi nebesedne oblike dela, kot je delo s telesom in izrazne ustvarjalne tehnike.

ZAKLJUČEVANJE

Zaključevanje je pomemben del psihoterapevtskega procesa skozi katerega klient skupaj s psihoterapevtko ugotavlja, kaj je bilo zanj v psihoterapiji koristno.  

Psihoterapijo izvajamo

Petra Štirn Janota

Damjana Jurman

Andrej Motl