“Do spremembe pride, ko oseba postane to kar je in ne takrat, ko poskuša postati to kar ni.” (Arnold R. Beisser)
fotografija Damjana Jurman

Damjana Jurman

Specializantka geštaltske psihoterapije (Inštitut GiTa); univ. dipl. pedagoginja (Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Filozofska fakulteta v Ljubljani); magistra antropologije vsakdanjega življenja (Alma Mater Europaea, Fakulteta za humanistični študij, Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana).

O meni

V okviru Inštituta GiTa, ki je akreditiran s strani Evropske zveze za psihoterapijo (EAP) in Evropske zveze za geštalt terapijo (EAGT), sem opravila štiriletno izobraževanje v izvedbi priznanih strokovnjakov/strokovnjakinj iz Slovenije in tujine. Od vključitve v izobraževanje v letu 2012 do danes, sem ves čas vključena v proces supervizije pri supervizorjih/supervizorkah: Peter Philippson, Dave Mann, Christine Stevens. Pri izvajanju psihoterapije sem zavezana etičnemu kodeksu Slovenskega društva za geštalt terapijo (SLOGES) in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).

Svojo poklicno pot sem pričela kot svetovalna delavka na področju predšolske vzgoje ter jo nadaljevala kot asistentka na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Želja po neposrednem delu z otroki in mladimi me je vodila k zaposlitvi v kriznem centru za otroke in mladostnike. Pri delu z otroki, mladimi ter njihovimi starši s številnimi izzivi sem vse bolj ugotavljala, da si želim veščine in pristope pri delu z ljudmi dopolniti z enim od psihoterapevtskih pristopov in se tako vključila v izobraževanje iz geštalstke psihoterapije. Vzporedno s študijem geštalt psihoterapije se usposabljam na področju socialnega dela, Gledališča družbenih sprememb (Theatre of the oppressed) in Skupnostnih umetnosti (Community art). Od leta 2014 naprej sem zaposlena na področju socialnega varstva kot koordinatorica za preprečevanje nasilja.

O psihoterapiji

V okviru psihoterapije kliente/klientke spodbujam k ozaveščanju njihovih potreb, k zavedanju vedenjskih vzorcev, k razvijanju zmožnosti izbire pri doživljanju in odzivanju, k večji kreativnosti in spontanosti in s tem k prevzemanju odgovornosti za lastno življenje.

Psihoterapija, ki jo izvajam temelji na kakovosti odnosa oziroma stika, ki se ustvari med klientom/klientko in mano kot psihoterapevtko.

 Pri izvajanju psihoterapije pomagam klientom/klientkam raziskati različne življenjske situacije in za njih pomembne teme, spodbujam ozaveščanje načinov, na katere klienti/klientke prekinjajo kontakt s sabo, z drugimi in okoljem, ter skupaj z njimi raziskujem nove možnosti za izbiro kakovostnejših odnosov in bolj izpolnjujočega življenja.

Ob tem se osredotočam na:

▪           premagovanje čustvenih stisk (anksioznost, panični napadi, depresivnost);

▪           izboljšanje medosebnih odnosov;

▪           predelovanje nedokončanih zadev in travmatičnih izkušenj iz preteklosti;

▪           spopadanje z izzivi različnih življenjskih situacij.

Moje razumevanje psihoterapije je biti s klientom/klientko v »tu in zdaj« in prispevati k sooblikovanju nove utelešene izkušnje, ki za kleinta/klientko kot tudi zame predstavlja transformativno izkušnjo.

Zaupam v načelo paradoksalne teorije spremembe, po katerem sprememba nastane takrat, ko sprejmemo to, kar smo. Eden od namenov psihoterapije, ki mi je osebno blizu, je ta, da nam psihoterapija omogoča, da postanemo vedno bolj avtentični.

Lahko se naročite na uvodni razgovor ali me vprašate karkoli, kar vas zanima v zvezi s terapevtskim procesom.

Lokacija

Individualno psihoterapijo ob osebnem stiku ali na daljavo izvajam v slovenskem, hrvaškem in angleškem jeziku. Psihoterapijo ob osebnem stiku izvajam v Kopru.

Cena

Cena individualne psihoterapije v trajanju 60 minut je 50 EUR.

Kontakt

Psihoterapija in svetovanje, Damjana Jurman s.p.
Ulica 1. maja 2, 8257 Dobova

Telefon: +386 (0)31 642 483
Elektronski naslov: damjana@gestalt-terapija.si